Zondag 20 april 2014 Molen Veenoord

Zaterdag 19 april Merels

We hadden nog geen tijd gemaakt om de klimop en tamme laurier te

snoeien. De merels maken er dankbaar gebruik van, en hebben er weer

een nest gebouwd. Het vliegt af en aan (totdat ik met de camera

verschijn…)

Zaterdag 19 april Gazon

Dit weekend heb ik geprobeerd het gazon wat te fatsoeneren.

Grasmaaien, kantjes steken, paardebloemen proberen te verwijderen.

Vooral dat laatste is vrijwel onbegonnen werk. Denk je dat je het

gazon bloemvrij hebt kun je de volgende dag weer opnieuw beginnen…

Nou ja, dan maar een foto-onderwerp van maken; er zijn er per slot van

rekening genoeg…