Dinsdag 6 mei 2014 Fluitekruid

Wat is de fluitekruid de laatste week omhoog geschoten! Mooie bermen zijn het zo, afgewisseld met de brem en de frisse kleuren groen

Maandag 5 mei 2014 Koolmees

Groot was de verrassing bij thuiskomst dat er jonge koolmeesjes in het

nestkastje zaten! We wisten niet dat het gekraakt was door meesjes!

Woensdag 17 april 2013 Narcissen

Deze narcissen
Zochten een mooi vrij plekje
In het open veld