Dinsdag 6 mei 2014 Fluitekruid

Wat is de fluitekruid de laatste week omhoog geschoten! Mooie bermen zijn het zo, afgewisseld met de brem en de frisse kleuren groen

Maandag 5 mei 2014 Koolmees

Groot was de verrassing bij thuiskomst dat er jonge koolmeesjes in het

nestkastje zaten! We wisten niet dat het gekraakt was door meesjes!